Global webbplats | svenska

CE-märkning

Vad menas med en grupp av maskiner?

Enligt maskindirektivet 2006/42/EG talar man om en ”grupp av maskiner” när enskilda maskiner samarbetar eller är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en sluten enhet.

Det betyder att anläggningskomponenterna

 • är ordnade på ett sådant sätt att de ska betraktas som en enhet (framför allt rumsligt sammanhängande)
 • fungerar som en enhet, dvs. samverkar med ett gemensamt mål (t.ex. tillverkning av pappersbanor)
 • manövreras som en enhet (gemensam eller sammankopplad styrning)
 • fungerar som en enhet och utgör en enhet ur ett säkerhetstekniskt perspektiv.

Det brukar inte handla om en ”grupp av maskiner” enligt maskindirektivet om separat funktionsdugliga maskiner eller delanläggningar i ett maskinkomplex bara är sammankopplade rent funktionsmässigt och styrtekniskt men exempelvis inte utgör någon enhet ur ett säkerhetstekniskt perspektiv. Det är exempelvis fallet när sammankopplingen inte medför några eller endast obetydliga faror i gränssnitten.


1. Produktionsteknisk sammankoppling?
Ja Fortsätt till 2
Nej EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av de enskilda maskinerna
2. Säkerhetsteknisk sammankoppling?
Ja ”Grupp av maskiner” enligt maskindirektivet, EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av ”gruppen av maskiner”
Nej EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning av de enskilda maskinerna

 

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Italien: +39 0362 1826711
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Irland: +353 21 4804983
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Spanien: +34 938497433
 • Danmark: +45 74436332

Asien-Stillahavsregionen

 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Kina: +86 21 60880878-216
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350