Jämför 0
Instruktionsvideor
Global webbplats | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

De elektroniska övervakningsreläerna PMDsigma

Elsäkerhet

Hos elektroniska övervakningsreläer har elsäkerheten högsta prioritet. Övervakningsreläerna minskar riskerna för både människor och maskiner och ökar livslängden hos maskiner och anläggningar. Minska kostnaderna och säkerställ en effektiv produktionsprocess!

Isoleringsövervakning: Övervaka isoleringsmotståndet från ojordade AC/DC-system med hjälp av isoleringsvakten PMD s20. Med den separata försörjningsspänningen kan även spänningslösa system övervakas.

Övervakning av aktiv effekt: Med hjälp av den uppmätta aktiva effekten kan härledda storheter som t.ex. påfyllningsnivå, volym, vridmoment och lufttryck fastställas.

Enkel övervakning av elsäkerhet

 • kort installations- och idrifttagningstid för övervakningsreläet tack vare enkel och snabb inställning med en vridknapp (push & turn)
 • Felsäker: konfigurering av övervakningsreläet via menyer med intern korshänvisning
 • enkel användning vid byte av enhet eftersom konfigurationen sparas på chipkortet
 • minimala stilleståndstider med utökad diagnostik och visning av mätvärden på displayen
 • godkänd för användning över hela världen

PMDsigma – snabböversikt över egenskaperna

 1. Snabb installation: innovativa fjäderkraftsplintar med enskild manövrering av kammaren
 2. Bekväm diagnostik och konfigurering via displayen: inställning, visning och hämtning av alla relevanta värden
 3. Snabb montering med spärrfjädrar: utan användning av verktyg
 4. Enkelt att ställa in värden med vridknappen med tryckfunktion (push & turn)
 5. Manipulationssäker: låsbart skydd för inställningsreglagen
 6. Lagring av inställda värden på chipkortet: högsta flexibilitet vid byte av enhet
 7. Sekundsnabb diagnostik: med 6 LED-indikeringar – ingen extern mätenhet behövs

Tillämpningar aktiv effektvakt PMD s10

 • På drivenheter och motorer: för lastreglering, slitageidentifiering och förebyggande underhåll
 • Kontroll av om en pump går torr eller blockeras.
 • Konsistensövervakning och mängdreglering i omrörare.
 • Justering av borsttryck i biltvättar.
 • Övervakning av blockeringar eller slitage av transportband.

Tillämpningar isoleringsvakt PMD s20

 • Kliniska OP-områden med isoleringsövervakning: används för isoleringsövervakningen på sjukhuset. I t.ex. operationssalar kan du öka tillgängligheten med hjälp av förebyggande underhåll och information i tid.

Tillämpningar isoleringsvakt PMD s20

 • Anläggningar till havs som t.ex. vindkraftsparker, reningsverk och lyftverk i kanaler.

Vårt produktsortiment: PMDsigma

Elektroniska övervakningsenheter PMDsigma

De elektroniska övervakningsenheterna PMDsigma övervakar felsäkert aktiv effekt eller isolering genom menystödd konfigurering. Den bekväma diagnostiken via displayen minskar stilleståndstiderna.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-post: support@pilz.com

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Schweiz: +41 62 88979 32
 • Belgien: +32 9 321 75 70
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Spanien: +34 938497433
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Irland: +353 21 4804983
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Ryssland: +7 495 6654993
 • Danmark: +45 74436332
 • Tyskland: +49 711 3409 444

Asien-Stillahavsregionen

 • Kina: +86 400-088-3566
 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Australien: +61 3 9560 0621