Global webbplats | svenska

24 feb. 2015

Seriens inledning: Från riskbedömning till CE-märkning

I vår serie ”Steg för steg till den säkra maskinen” visar vi enskilda åtgärder, en i taget, på vägen mot CE-märkning.

I vår serie ”Steg för steg till den säkra maskinen” visar vi enskilda åtgärder, en i taget, på vägen mot CE-märkning. Läs mer i den aktuella artikeln om riskbedömning och säkerhetskoncept.
 

Bakgrund till rättsläget

Maskintillverkare är skyldiga att genomföra förfarandet för bedömning av överensstämmelse på sina maskiner. Genom CE-märkningen intygar tillverkaren att maskinerna eller anläggningarna uppfyller alla erforderliga säkerhets- och hälsoskyddskrav i maskindirektivet 2006/42/EG. Inom EU är maskindirektivet kriteriet för maskiners och anläggningars säkerhet. Det fastställer en enhetlig säkerhetsnivå och garanterar därmed den fria rörligheten för varor.
 

Steg 1: Riskbedömning som nyckeln till maskinsäkerhet

Maskintillverkare är skyldiga att uteslutande erbjuda säkra produkter till sina kunder på den europeiska inre marknaden. En tillverkare av en maskin måste därför genomföra en riskbedömning enligt maskindirektivet. En riskbedömning måste omfatta:

 • Fastställande av gällande harmoniserade standarder och föreskrifter
 • Bestämning av maskinens gränser
 • Fastställande av samtliga risker inom varje livsfas för maskinen
 • Riskuppskattning och -bedömning
 • Rekommenderade tillvägagångssätt för att minska riskerna

Risknivån fastställs därmed i relation till hur sannolikt det är att riskerna förekommer och den eventuella skadans allvarlighetsgrad.
 

Steg 2: Ta fram säkerhetskonceptet

Säkerhetskonceptet beskriver de tekniska åtgärderna och säkerställer maskinernas säkerhet i överensstämmelse med nationella och internationella harmoniserade standarder. Ett bra säkerhetskoncept skapar ett balanserat förhållande mellan skyddsanordningarna och produktiviteten.

Säkerhetskonceptet tar bland annat hänsyn till användningen av fasta och rörliga skyddsanordningar, stoppsystem för maskiner och anläggningar, möjlighet till säker avstängning av elektrisk energi samt vätskor och gaser som befinner sig under tryck, samt avkänning av arbetare i farliga områden.

Fortsättning följer … Läs nu avsnitt 2 i serien om temat säkerhetsdesign och val av säkerhetskomponenter.
 

Mer information:

Riskbedömning

Säkerhetskoncept

 

Steg för steg till den säkra maskinen: Riskbedömning och säkerhetskoncept
Huvudkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-post: pilz.gmbh@pilz.de

Amerika

 • USA (avgiftsfritt): +1 877-PILZUSA (745-9872)
 • Brasilien: + 55 11 4942-7028
 • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
 • Mexiko: +52 55 5572 1300

Europa

 • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
 • Turkiet: +90 216 5775552
 • Tyskland: +49 711 3409 444
 • Belgien: +32 9 321 75 75
 • Irland: +353 21 4804983
 • Frankrike (avgiftsfritt): +33 3 88104000
 • Schweiz: +41 62 88979 30
 • Italien: +39 0362 1826711
 • Danmark: +45 74436332
 • Österrike: +43 1 7986263-444
 • Spanien: +34 938497433
 • Nederländerna: +31 347 320477
 • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
 • Storbritannien: +44 1536 462203
 • Ryssland: +7 495 6654993

Asien-Stillahavsregionen

 • Nya Zeeland: +64 9 6345350
 • Taiwan: +886 2 25700068
 • Japan: +81 45 471 2281
 • Sydkorea: +82 31 778 3390
 • Australien: +61 3 9560 0621
 • Kina: +86 21 60880878-216