Ochrona danych

Bezpieczeństwo danych i technologii IT

W przeciwieństwie do bezpieczeństwa funkcjonalnego wyzwaniem dla bezpieczeństwa przemysłowego jest konieczność ciągłego dostosowywania mechanizmów zabezpieczeń do zagrożeń, a luki w zabezpieczeniach mogą w ostateczności negatywnie wpływać na produkcję wraz z jej wszystkimi elementami funkcjonalnymi.

Wymagania dotyczące ochrony IT i technologii automatyzacji istotnie się między sobą różnią. Podczas gdy poufność informacji stanowi najwyższy priorytet w środowisku biurowym, dostępność danych jest najważniejsza w obszarze produkcyjnym, gdyż stanowi ona główne wymaganie dla zachowania płynności procesu produkcyjnego. Aktualnie tworzony jest projekt międzynarodowej normy (IEC 62443), której celem jest zharmonizowanie obu tych światów.

Ponieważ zagrożenia w cyberświecie są dynamiczne, zabezpieczenia i bezpieczeństwo przemysłowe pozostaną w przyszłości dwoma oddzielnymi zagadnieniami, które będą jednak ze sobą ściśle powiązane.

Dalsze informacje:

Bezpieczeństwo przemysłowe

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?