Drzwi ochronne

Drzwi ochronne stanowią ruchomą osłonę chroniącą przed zagrożeniem ze strony pracującej maszyny.

Drzwi ochronne to ruchoma osłona. Zastosowanie środków ochronnych jest konieczne, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo operatorów przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony pracujących maszyn. Takimi środkami są również ogrodzenia i barierki, ale utrudniają one fizyczny dostęp do maszyny. Jeśli niezbędne jest zapewnienie dostępu do maszyny w określonych sytuacjach, stosuje się drzwi ochronne, które wykorzystują technologię zabezpieczeń do wykluczenia ryzyka powstania zagrożeń.

Drzwi ochronne są wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, który może, na przykład, zapobiec wykonaniu niebezpiecznej czynności przez maszynę, gdy drzwi ochronne są otwarte. Ponadto wyłącznik bezpieczeństwa gwarantuje, że drzwi ochronne pozostaną zamknięte w razie narażenia operatora na potencjalne niebezpieczeństwo ze strony maszyny. Wyłączniki bezpieczeństwa do monitoringu drzwi ochronnych spełniają wymagania normy EN 1088 i mogą wykorzystywać liczne zasady działania: mechaniczne, magnetyczne, RFID; mogą również być wyposażone w blokadę otwarcia.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?