Obwód awaryjnego wyłączania

Obwód awaryjnego wyłączania często mylony jest z obwodem awaryjnego zatrzymania. Główna różnica polega na reakcji w przypadku zadziałania przycisku awaryjnego zatrzymania lub przycisku awaryjnego wyłączania. W przypadku awaryjnego zatrzymaniawszelkie niebezpieczne ruchy maszyny zostają wstrzymane. Z kolei awaryjne wyłączanie odcina zasilanie systemu, co jest wymagane w przypadku wystąpienia zagrożenia elektrycznego (porażenia prądem).

Oba systemy zasadniczo składają się z przynajmniej jednego przycisku awaryjnego wyłączania/zatrzymania, które umożliwiają eliminowanie zagrożeń poprzez przekaźnik bezpieczeństwa. Urządzenia awaryjnego wyłączania i zatrzymania są wymagane w Europie zgodnie z zapisami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz zharmonizowanymi normami EN ISO 12100, EN 60204-1 oraz EN ISO 13850.


Powiązane normy:

EN ISO 12100:2010 – BEZPIECZEŃSTWO MASZYN – OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA – OCENA RYZYKA I ZMNIEJSZANIE RYZYKA

EN 60204-1:2010 – BEZPIECZEŃSTWO MASZYN - WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE MASZYN – CZĘŚĆ 1: WYMAGANIA OGÓLNE

EN ISO 13850:2015 – BEZPIECZEŃSTWO MASZYN – FUNKCJA ZATRZYMANIA AWARYJNEGO – ZASADY PROJEKTOWANIA

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?