Serial Line Internet Protocol

SLIP

Protokół SLIP zapewnia prostą możliwość transmisji pakietów danych TCP/IP za pośrednictwem szeregowych połączeń P2P. W ten sposób urządzenia końcowe nieposiadające przyłącza LAN mogą również zostać włączone do sieci za pomocą złącza szeregowego.
SLIP wykorzystuje bardzo prosty algorytm. Nie posiada on możliwości zabezpieczenia danych. Właściwy pakiet danych IP poprzedza znak początkowy (192D), zaś na jego końcu dołączany jest znak końcowy (192D). W celu zapewnienia przejrzystości struktury binarne, występujące w pakiecie znaki początkowe i końcowe zastępowane są uprzednio innymi sekwencjami.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?