Awaryjne zatrzymanie

Zgodnie z dyrektywą maszynową, zakład i maszyny muszą być wyposażone w urządzenia do awaryjnego zatrzymania, aby w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej można było zapobiec lub minimalizować zagrożenie. W sytuacjach niebezpiecznych, urządzenia sterujące awaryjnym zatrzymaniem są obsługiwane ręcznie, wysyłając sygnał do wstrzymania potencjalnie niebezpiecznego ruchu maszyny. Wysyłając polecenie awaryjnego zatrzymania, urządzenie sterujące jest zabezpieczone. Zabezpieczenie musi być utrzymane do momentu ręcznego zwolnienia urządzenia sterującego.

W przypadku zastosowań wykorzystywanych na całym świecie, przyciski awaryjnego zatrzymania PITestop spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów, takich jak EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 oraz EN ISO 13850. Odpowiednie do zastosowań aż do poziomu SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061 oraz PL e zgodnie z ISO 13849-1. Ponadto spełniają wymagania w zakresie norm UL i CE. Zaprojektowany do typu ochrony IP65, przycisk jest zwalniany poprzez przekręcenie w lewo lub w prawo. Podczas manipulacji przyciskiem czarny pasek biegnący wokół trzonka jest zakryty, wskazując pozycję przełącznika.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?