Sterownik hamulca

Bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC, Safe Brake Control) dostarcza bezpieczny sygnał wyjściowy, który steruje zewnętrznym hamulcem mechanicznym. Należy stosować go w połączeniu z „hamulcami bezpieczeństwa”, w których prąd spoczynkowy działa na sprężynę. Przerwanie przepływu prądu skutkuje wzbudzeniem hamulca. W modułach sterujących często stosuje się funkcję redukcji mocy w następstwie wyzwolenia hamulca, co pozwala ograniczać zużycie energii i nagrzewanie się hamulców. W zależności od wyników analizy zagrożeń wykrycie błędów działania może wymagać przeprowadzenia bezpiecznego testu hamulca (SBT, Safe Brake Test).


Hamulce negatywne i hamulce główne często stosuje się na osiach, z których zwisają ładunki. Oprócz samego hamulca do podzespołów kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa należy układ przeniesienia napędu. Sterowniki zabezpieczające hamulca stosuje się zwykle do sterowania hamulcem negatywnym, który zostaje wzbudzony z chwilą zatrzymania ruchu osi.


Zabezpieczanie osi obciążanych ciężarem

Bezpieczne sterowanie hamulcami i ich monitorowanie jest kluczowe dla powstających zagrożeń, w szczególności dotyczących osi obciążanych ciężarem. Ze względu na grawitację awarie zasilania lub urządzeń hamujących podczas pionowego ruchu ładunków w zautomatyzowanej produkcji wiążą się z poważnymi zagrożeniami. Zasadniczym elementem analizy ryzyka jest rozważenie zagrożeń związanych z nieplanowanym opuszczeniem ładunku oraz określenie środków mających na celu ich ograniczenie.


Rozwiązania bezpiecznego sterowania hamulcami Pilz

Pilz oferuje szereg rozwiązań: na przykład przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s50 niezawodnie steruje dwoma hamulcami (hamulcami negatywnymi lub hamulcami bezpieczeństwa) w sposób zgodny z wymaganiami dla najwyższej kategorii, PL e;  z kolei PMCprotego DS przeprowadza bezpieczny test hamulca w celu monitorowania zużycia hamulców.


Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?