Network Address Translation

NAT

Ze względu na ekspansję Internetu w ostatnich latach pozostała tylko niewielka liczba wolnych adresów IP. Są one teraz nadawane bardzo oszczędnie. NAT stosuje się w przypadku podłączenia do Internetu sieci firmowych. Sieć firmowa podłączana jest do Internetu za pośrednictwem routera z funkcją translacji NAT. Działa ona wewnętrznie z własnym zakresem adresów IP, niezależnym od Internetu. Z zewnątrz sieć taką można wywołać za pomocą tylko jednego (lub kilku) adresu(ów) IP. Na podstawie numeru portu w odebranym pakiecie TCP/IP pakiet ten jest przesyłany do określonego wewnętrznego uczestnika sieci.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?