Address Resolution Protocol

ARP

Za pośrednictwem protokołu ARP ustalany jest adres IP, który należy do adresu Ethernet danego uczestnika sieci. Ustalane przyporządkowania wykonywane są w każdym pojedynczym komputerze w tabeli ARP. W systemach operacyjnych Windows można wpływać na tabelę ARP za pomocą polecenia ARP (okno poleceń DOS):

  • ARP -A
    Wyświetlanie listy wpisów tabeli ARP
  • ARP -S <adres IP> <adres Ethernet>
    dodawanie statycznego wpisu tabeli ARP
  • ARP -D <adres IP>
    usuwanie wpisu z tabeli ARP

 

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?