Definicje i wymagania bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych  (Pressure Equipment Directive (PED))

Definicje i wymagania bezpieczeństwa dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych  (Pressure Equipment Directive (PED))

Konieczne jest stworzenie odrębnej deklaracji zgodności UE dla wszystkich urządzeń określonych jako urządzenia ciśnieniowe podlegające tej dyrektywie (np. zbiorniki lub rury ciśnieniowe). Sam producent może zdecydować, jaką procedurę oceny należy przyjąć za podstawę (system zapewniania jakości). Przed wprowadzeniem produktu na rynek konieczne jest również dołączenie znaku CE.

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych dzieli urządzenia ciśnieniowe na kategorie od I do IV – zależnie od potencjalnego zagrożenia. Kryteria stosowane przy określaniu potencjalnego zagrożenia to maksymalne ciśnienie pracy, objętość lub grupa nośnika.

Oficjalny tytuł dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych

Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl