Polska | polski

Maszyny połączone

Maszyny połączone

O maszynach połączonych mówimy na przykład wówczas, gdy maszyny są połączone w celu stworzenia kompletnego systemu lub gdy do istniejącej maszyny dodana jest inna maszyna.

Jakie są charakterystyczne cechy maszyn połączonych?

Aby ocenić, czy ma się do czynienia z maszyną połączoną, konieczna jest odpowiedź na następujące pytania:

  • Czy występuje połączenie funkcjonalne? Czy sekcje instalacji pracują wspólnie lub jako całość i tworzą jednostkę?
  • Czy istnieje połączenie związane ze sterowaniem? Czy sekcje instalacji są obsługiwane jako całość?
  • Czy jest wymagane połączenie związane z bezpieczeństwem? Czy w kategoriach bezpieczeństwa poszczególne sekcje są obsługiwane jako całość?

 

Obowiązkowe oznakowanie dla maszyn połączonych

Jeśli wzajemne powiązanie kilku podsekcji ma wpływ funkcjonalny związany ze sterowaniem i z bezpieczeństwem na całą instalację, wówczas konieczne jest również wykonanie procedury oceny zgodności w odniesieniu do całej instalacji.

W takim przypadku oznacza to, że konieczne jest przeprowadzenie całego procesu dla odpowiednich sekcji instalacji (badanie interfejsów) zgodnie z dyrektywą maszynową, począwszy od oceny ryzyka aż po umieszczenie znaku CE.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl