EN ISO 12100 – Ogólne zasady projektowania

EN ISO 12100

Norma EN ISO 12100 umożliwia projektantom kompletny przegląd procesu produkcji maszyn, które są z założenia bezpieczne. Norma EN ISO 12100 w dużym stopniu łączy w sobie normę EN ISO 12100-1 i -2, a także normę EN ISO 14121-1.

Termin: bezpieczeństwo maszyn dotyczy zdolności maszyny do spełniania założonych funkcji w trakcie okresu jej eksploatacji z wystarczającym ograniczeniem ryzyka. Celem Części 1 normy EN ISO 12100 jest określenie podstawowych zagrożeń podczas identyfikowania konkretnych, istotnych zagrożeń.

Treść normy EN ISO 12100

Należy uwzględnić następujące zagrożenia:

  • zagrożenia mechaniczne
  • zagrożenia elektryczne
  • zagrożenia termiczne
  • zagrożenia związane z hałasem
  • zagrożenia związane z wibracjami
  • zagrożenia związane z promieniowaniem
  • zagrożenia związane z materiałami i substancjami
  • zagrożenia spowodowane przez nieuwzględnienie zasad ergonomii w projektowaniu maszyn

 

Inne istotne normy wraz z normą EN ISO 12100

Zharmonizowana norma EN ISO 12100 określa ważne procedury dotyczące związanych z bezpieczeństwem systemów oraz części maszyn, a także systemów sterowania instalacją. Na podstawie tej normy inne zharmonizowane normy, takie jak EN ISO 13849-1/-2EN 61508 oraz jej norma branżowa EN 62061 opisuje projektowanie, konstrukcję i włączenie związanych z bezpieczeństwem części systemów sterowania i wyposażenia ochronnego.

Związane normy

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl