Dostęp do maszyn

Dostęp do maszyn

Norma PN-EN 547-1 rozpatruje problem wymiarów ciała ludzkiego w odniesieniu do bezpieczeństwa maszyn. W Części 1 omawiane są zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całego ciała do wnętrza maszyny.

Normy dotyczące pomiarów ludzkiego ciała

Norma Tytuł
PN-EN 547-1

Część 1: Zasady określania
wymiarów otworów umożliwiających dostęp całego ciała
do wnętrza maszyny

PN-EN 547-2 Część 2: Zasady określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp
PN-EN 547-3 Część 3: Dane antropometryczne
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl