Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje wstrzymanie niebezpiecznego ruchu

Naciśnięcie wyłącznika awaryjnego powoduje wstrzymanie niebezpiecznego ruchu

Zgodnie z dyrektywą maszynową, zakład i maszyny muszą być wyposażone w wyłączniki awaryjne, aby w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej można było zapobiec lub zminimalizować zagrożenie. W sytuacjach niebezpiecznych, aktywatory wyłączników awaryjnych są obsługiwane ręcznie, wysyłając sygnał do wstrzymania potencjalnie niebezpiecznego ruchu maszyny. W sytuacji wzbudzenia wyłącznika awaryjnego aktywator wyłącznika zostaje zablokowany. Zabezpieczenie to musi utrzymywać się do momentu ręcznego zwolnieniaaktywatora. Nie jest konieczne wyłączenie zasilania całej maszyny.

Wyłącznik awaryjny odłącza zasilanie systemu.

W odróżnieniu do wyłącznika awaryjnego, awaryjny przycisk wyłączający całkowicie odłącza zasilanie od systemu.

 

EN ISO 13850 Bezpieczeństwo maszyn. Wyłącznik awaryjny. Zasady projektowania


 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl