Polska | polski

Urządzenia ochronne

Urządzenia ochronne

Urządzenia zabezpieczające nie zapobiegają dostępowi ani wejściu do strefy niebezpiecznej maszyny, lecz w sposób bezpieczny wyłączają niebezpieczne ruchy w momencie uaktywnienia urządzenia zabezpieczającego. Takie urządzenia zabezpieczające obejmują na przykład urządzenia wykorzystujące wiązki światła, kurtyny świetlne, skanery, maty bezpieczeństwa lub urządzenia sterowania dwuręcznego.

Ochrona przed nieoczekiwanym włączeniem/ponownym włączeniem maszyny

Urządzenia sterowania dwuręcznego nie dopuszczają do obrażeń rąk ani innych części ciała. Możliwe jest uruchomienie maszyny/wzbudzenie polecenia sterowania wyłącznie poprzez użycie obu rąk, które podczas wykonywania tej czynności znajdują się w bezpiecznym położeniu.

 

Normy dotyczące urządzeń zabezpieczających

Norma Tytuł
EN 61496-1

Bezpieczeństwo maszyn
Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1:
Wymagania ogólne i badania

IEC 61496-2
EN 61496-2

Bezpieczeństwo maszyn
Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 2:
Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne, optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD).

Norma CLC/TS 61496-3

Bezpieczeństwo maszyn
Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 3:
Wymagania szczegółowe dotyczące aktywnych optoelektronicznych urządzeń ochronnych reagujących na rozproszone promieniowanie odbite (AOPDDR).

Norma EN ISO 13855

Bezpieczeństwo maszyn
Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka

EN 574

Bezpieczeństwo maszyn
Oburęczne urządzenia sterujące – aspekty funkcjonalne
Zasady projektowania

ISO 13856 -1/-2/-3

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia ochronne czułe na nacisk
Ogólne zasady projektowania oraz badań
Część 1: Czułe na nacisk maty i podłogi
Część 2: Czułe na nacisk krawędzie i pręty
Część 3: Czułe na nacisk zderzaki, płyty, linki i podobne urządzenia

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Przeczytaj rozdział 4.3! Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl