Polska | polski

Przegląd podstawowych norm (normy typu A+B)

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Podstawowe normy (normy typu A+B)

Normy są umowami zawartymi pomiędzy różnymi grupami interesów (producentami, konsumentami, jednostkami notyfikowanymi, organami BHP i władzami). Opisują one aktualny stan wiedzy technicznej w momencie wydania. W zależności od miejsca zastosowania maszyny lub produktu mogą obowiązywać różne regulacje prawne, co oznacza, że niezbędne jest stosowanie różnych norm. Prawidłowy wybór ułatwia producentowi maszyn zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Normy podstawowe (normy typu A i B) zawierają podstawowe informacje o projektowaniu, strategii oraz obsłudze instalacji i maszyn.

Najważniejsze normy /Normy typu A i B:

Bezpieczny projekt  
Ogólne zasady projektowania – ocena ryzyka i redukcja ryzyka

EN ISO 12100

Wybór zabezpieczeń

 

Zabezpieczenia stałe i ruchome (ogrodzenia, bariery, osłony ochronne)

EN ISO 14120

Urządzenia współzależne związane z osłonami (współzależność ryglowania itp.)

EN ISO 14119
Zapobieganie
nieoczekiwanemu uruchomieniu
EN ISO 14118
Urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, urządzenia wykorzystujące wiązkę światła, skanery, maty czułe na nacisk itp.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Urządzenia sterowania dwuręcznego EN ISO 13851
Regulowane zabezpieczenia ograniczające dostęp, osłony stałe i ruchome EN ISO 14120
Zatrzymanie awaryjne EN ISO 13850
Dodatkowe środki ochronne – bezpieczeństwo maszyn  
Bezpieczne odległości (ochrona kończyn górnych/dolnych) EN ISO 13857
Minimalne odstępy pozwalające uniknąć zmiażdżenia części ludzkiego ciała EN ISO 13854
Pomiary ciała ludzkiego, dostęp do maszyn, otwory dostępowe, dane antropometryczne EN 547-1/-2/-3
Umiejscowienie zabezpieczeń w zależności od prędkości zbliżania się EN ISO 13855
Bezpieczeństwo funkcjonalne i wymagania związane z bezpieczeństwem  
Elementy układów sterowania związane z bezpieczeństwem EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN/IEC 62061
Wymogi bezpieczeństwa układów pneumatycznych EN ISO 4414
Wymogi bezpieczeństwa układów hydraulicznych EN ISO 4413
Sprzęt elektryczny EN 60204-1, EN 60947-5, DGUV 3

 

Stosowanie zabezpieczeń jest konieczne dla zapewnienia najwyższego poziomu ochrony operatorów przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony pracujących maszyn. Zadaniem producenta jest wybór odpowiedniego zabezpieczenia. Nie może ono ani zwiększać ryzyka, ani utrudniać pracy operatorowi maszyny. W interesie producenta leży dostarczenie precyzyjnego uzasadnienia każdej decyzji, a nie wyposażenie każdej części będącej w ruchu w zabezpieczenia.

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl