Brexit – wpływ na bezpieczeństwo maszyn

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską po 47 latach członkostwa. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 r. Do końca roku 2020 obowiązuje okres przejściowy. Jednak po 31 grudnia 2020 r., niezależnie od wyniku trwających negocjacji, zajdą daleko idące zmiany. Tutaj znajdziesz przegląd informacji dotyczących bezpieczeństwa maszyn.

Brexit – uregulowania obowiązujące od 01.01.2021

Obecnie rozporządzenie przewiduje, że do 1 stycznia roku 2023 oznakowanie CE oraz ocena zgodności UE mogą być stosowane w pewnych okolicznościach podczas wprowadzania do obrotu maszyn na rynek Wielkiej Brytanii.

W tym celu zostanie utworzona krajowa brytyjska procedura oceny zgodności. Zostanie wprowadzony także nowy znak zgodności – „United Kingdom Conformity Assessment – UKCA” (brytyjska ocena zgodności). Nowa procedura będzie nawiązywać do prawa krajowego Wielkiej Brytanii, a nie do dyrektyw UE. Jeśli jakiekolwiek zmiany w prawie UE wejdą w życie w okresie przejściowym, znak UKCA zacznie obowiązywać w tym okresie.

Po 1 stycznia 2023 uznawany będzie tylko znak UKCA. Do 1 stycznia 2024 r., w przypadku większości produktów można będzie umieścić znak UKCA na etykiecie przyklejonej do produktu lub w towarzyszącej mu dokumentacji. Po tej dacie będzie go można umieszczać wyłącznie bezpośrednio na produkcie.

UK CA

Brexit – najnowsze uregulowania w skrócie!

Brexit

Z początkiem 2021 roku Brexit stał się faktem. Największe zmiany w zakresie bezpieczeństwa maszyn dotyczą procedury oceny zgodności. Przeczytaj naszą broszurę, aby dowiedzieć się, które przepisy dotyczące Brexitu mają obecnie zastosowanie.

Broszura Brexit do pobrania

Firma Pilz wykorzystuje znormalizowane procesy do międzynarodowej oceny zgodności. Nasi eksperci zawsze ściśle współpracują z lokalnym oddziałem firmy Pilz w kraju docelowym. W razie potrzeby możemy występować jako Autoryzowany Przedstawiciel i wspierać klienta w procesie uzyskiwania znaku CE lub UKCA. W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą i radą.

Poniższe przepisy obowiązują w przypadku wprowadzania do obrotu towarów w Wielkiej Brytanii

Towary spełniające wymagania UE w większości przypadków mogą być nadal wprowadzane do obrotu w Wielkiej Brytanii do 1 stycznia 2023 r.

Niezależnie od okresu przejściowego, w niektórych przypadkach oznakowanie UKCA będzie wymagane od 1 stycznia 2021 r., gdy produkt podlega określonym przepisom – w tym Dyrektywie Maszynowej – i wymaga przeprowadzenia oceny zgodności przez podmiot zewnętrzny.

Jeśli ocena zgodności została przeprowadzona przez organ brytyjski, nie będzie można już stosować oznakowania CE.

Wprowadzanie do obrotu w Wielkiej Brytanii maszyn z oznaczeniem UKCA wymaga przeprowadzenia brytyjskiej procedury oceny zgodności i np. obecności autoryzowanego przedstawiciela, który jest rezydentem Wielkiej Brytanii.

W okresie przejściowym do 01.01.2022 r. deklaracja UKCA jest wystarczająca, aby wprowadzić towar do obrotu w Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania

W przypadku wprowadzania do obrotu towarów z oznaczeniem CE na rynku UE obowiązują następujące przepisy:

Wprowadzając do obrotu na rynku UE wyroby gotowe z Wielkiej Brytanii, należy podjąć działania w celu zapewnienia zgodności z wymogami UE w terminie do 1 stycznia 2021 r.; nie obowiązuje okres przejściowy.

Brytyjskie jednostki notyfikowane utracą akredytację, a brytyjskie świadectwa badania typu WE/UE utracą ważność.

UE

Dzięki firmie Pilz masz pewność, że Twoje maszyny mogą być sprzedawane w Wielkiej Brytanii!

W związku z Brexitem eksperci firmy Pilz zapewniają wsparcie w przechodzeniu przez proces zmian, które muszą zostać wdrożone w zakresie certyfikacji, oznakowania CE lub UKCA produktów i maszyn, wprowadzania do obrotu maszyn i instalacji oraz zastosowanych komponentów w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej.

Nasi eksperci współpracują z oddziałem Pilz w Wielkiej Brytanii, która jest Autoryzowanym Przedstawicielem i może zapewnić wsparcie w procesie uzyskania znaku UKCA.

Dalsze informacje:

Oficjalna strona internetowa rządu brytyjskiego, gov.uk, dotycząca oznakowania CE

Strona z wytycznymi rządowymi UKCA

dla Unii Europejskiej

UE i Brexit

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?