Polska | polski

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo w sytuacjach niebezpiecznych dzięki zatrzymaniu awaryjnemu

Przyczyny zagrożeń i zastosowane środki techniczne, których celem jest ich uniknięcie mogą być zróżnicowane. W tym celu określa się różne typy bezpieczeństwa, na przykład w zależności od przyczyny potencjalnego zagrożenia.

Termin „bezpieczeństwo funkcjonalne” stosowany jest wówczas, gdy bezpieczeństwo zależy od prawidłowego działania układu elektrycznego (E), elektronicznego (E) oraz programowalnego elektronicznego (PE) (nazywanego w skrócie systemem E/E/PE).

Ocena bezpieczeństwa odgrywa kluczową rolę w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego. Kroki, jakie muszą być uwzględnione w procesie oceny ryzyka związanego z eksploatacją maszyn, oraz sposób, w jaki można oceniać i weryfikować funkcje bezpieczeństwa, bazują na normach EN ISO 12100, 13849-1/-2 i EN 62061. Wymagania nienaruszalności bezpieczeństwa (PL, SIL) wyznaczane są na podstawie oszacowanego ryzyka.

Podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego

Pobierz plakat dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego

Celem bezpieczeństwa funkcjonalnego jest zawsze ochrona ludzi i maszyn przed zagrożeniami. W Europie odpowiednie normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego dla sektora inżynieryjnego zostały wymienione w Dyrektywie maszynowej. Pobierz plakat „Bezpieczeństwo funkcjonalne” i zapoznaj się z opisem procedury oceny oraz redukcji

ryzyka zgodnie z normą EN ISO 12100 w czytelnej formie. W oparciu o tzw. normę A powstały dwie inne ważne normy

  • EN ISO 13849-1: dotycząca układów elektrycznych, elektronicznych, programowalnych elektronicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i mechanicznych
  • EN/IEC 62061: dotycząca układów elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych

Ważnymi parametrami niezawodności funkcji związanych z bezpieczeństwem są zagadnienia: Safety Integrity Level (SIL) oraz Performance Level (PL).

Pobierz plakat dotyczący bezpieczeństwa funkcjonalnego

Więcej informacji

Skorzystaj z naszych usług związanych z cyklem życia instalacji i maszyn

Poznaj nasze narzędzia do weryfikacji bezpieczeństwa funkcjonalnego

 

Nowa koncepcja dotycząca odporności na awarie w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn opracowana w ZVEI we współpracy z firmą Pilz

Grupa robocza w ramach ZVEI (Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego), we współpracy z firmą Pilz i IFA (Instytutem BHP), opracowała oficjalny raport, który opisuje podstawowe zasady projektowania urządzeń i systemów odpornych na awarię w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn i urządzeń. Raport jest dostępny do bezpłatnego pobrania.

Pobierz bezpłatnie

Raport przeznaczony jest głównie dla projektantów maszyn i integratorów systemów, którzy opracowują i wdrażają funkcje oraz podsystemy bezpieczeństwa w układach sterowania maszyn. Informacje te mogą również znaleźć zastosowanie w procesie projektowania urządzeń i systemów związanych z bezpieczeństwem do rozwoju produktu. Procedura oraz wymagania, które należy spełnić, zostały opublikowane przez ZVEI w oficjalnym raporcie.

Czym jest system odporny na awarię?

System odporny na awarię może umożliwiać kontynuację pracy, nawet jeśli wykryto w nich potencjalnie niebezpieczną awarię. Nie tylko wykrywa on awarię, ale także dokonuje jej oceny. Dzięki temu można określić, czy wykryta awaria może być zignorowana, czy też nie. W drugim z przypadków niezbędne jest natychmiastowe zatrzymanie (wyłączenie) systemu.

Ocena awarii tego typu nie jest dziś standardowo realizowana w „klasycznych systemach automatyki przemysłowej”. Jednak zapewnienie odporności urządzenia na awarie nie jest możliwe bez uprzedniej oceny. Jest oczywiste, że podejmowanie decyzji o rodzaju reakcji na awarię jest możliwe wyłącznie w urządzeniach albo systemach o odpowiedniej konstrukcji. Projektant – a także użytkownik urządzenia lub systemu odpornego na awarię – musi określić długość okresu Δtdeg, w którym praca ma być kontynuowana (w stanie awaryjnym). W razie potrzeby należy określić i opisać dodatkowe środki zmniejszające ryzyko, tak aby były dostępne dla użytkownika. W praktyce może to mieć zastosowanie na przykład do zakończenia etapu przetwarzania.

 

 

 

 

Nowa koncepcja dotycząca odporności maszyn na awarie opracowana w ZVEI

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl