Polska | polski

Przegląd norm odnoszących się do poszczególnych typów maszyn (normy typu C)

Normy dotyczące poszczególnych typów maszyn

Przegląd norm odnoszących się do poszczególnych typów maszyn (normy typu C)

Normy typu C są normami dotyczącymi produktów; zawierają one szczegółowe wymagania w odniesieniu do konkretnej maszyny z odwołaniami do norm typu B. Instytucjami odpowiedzialnymi za stworzenie projektu tych norm są: CEN dla norm europejskich i CENELEC dla regulacji elektrycznych.

Najważniejsze normy typu C

Prasy  
Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 1: ogólne wymagania bezpieczeństwa EN ISO 16092-1
Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 2: wymagania bezpieczeństwa dla pras mechanicznych EN ISO 16092-2
Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 3: wymagania bezpieczeństwa dla pras hydraulicznych EN ISO 16092-3
Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 4: wymagania bezpieczeństwa dla pras pneumatycznych ISO 16092-4
Hamulce pras EN 12622
Maszyny do tworzyw sztucznych i gumy EN 289
Roboty przemysłowe   
Część 1: roboty. Część 2: Systemy i integracja robotów EN ISO 10218-1/2
Roboty współpracujące ISO TS 15066
Centra obróbcze  
Obrabiarki – Bezpieczeństwo – Centra obróbcze EN 12417
Maszyny włókiennicze EN ISO 11111-1 do -7
Maszyny do obróbki drewna EN ISO 19085-1 do 17
Maszyny do obróbki laserowej EN ISO 11553-1 do 3
Maszyny pakujące EN 415-1 do 10
Maszyny papiernicze EN 1010-1 do 5
Maszyny do termoformowania  EN 422, EN 12409
Tokarki EN ISO 23125
Jednostki do odlewania metali EN 869
Urządzenia do transportu ciągłego (przenośniki) EN 619
Systemy ryglowania z dostarczaniem energii EN 12453
Pojazdy autonomiczne (AGV) EN ISO 3691-1 do 6

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl