Oznakowanie CE

Czy w przypadku modernizacji, przycisk E-STOP maszyny zbudowanej w roku 2005 musi zostać zmieniony na przycisk zatrzymania awaryjnego?

Przypadek: Maszyna zbudowana w roku 2005 zostanie zmodernizowana. Nie będzie to istotna zmiana, zatem przycisk E-STOP pozostanie oznaczony etykietą E-STOP, jak zostało to oryginalnie oznaczone w roku 2005. Czy musi on zostać zmieniony na wyłącznik awaryjny.

Odpowiedź: Ponieważ nie jest to istotna zmiana, wystarczy że maszyna będzie spełniać obowiązujące obecnie normy i dyrektywy.

Zalecane jest jednak sprawdzenie, czy aktualna etykieta nie będzie wprowadzać użytkownika w błąd w przypadku użycia przycisku w sytuacji niebezpiecznej. Jeśli z maszyną związane jest zagrożenie elektryczne (np. porażenie prądem), to wówczas napis E-STOP sugeruje zupełnie inną funkcję związaną z zatrzymaniem?

Jeśli koszty są rozsądne, zalecana jest wymiana etykiet, aby możliwe było spełnienie obowiązujących obecnie wymagań.

Data ostatniej zmiany artykułu: 20.08.2015 13:56
Autor: Pilz GmbH & Co. KG
Wersja: 1.0

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?