Polska | polski

Znak CE

Czy wymagana jest nowa ocena zgodności CE w przypadku relokacji maszyny ze Słowacji do Bułgarii?

Pytanie:

Jeśli maszynę, która została poddana ocenie zgodności z dyrektywą maszynową 98/37/WE, przemieścimy ze Słowacji do Bułgarii, a następnie zwrócimy ją w nienaruszonym stanie, czy zajdzie konieczność ponownej oceny zgodności maszyny z dyrektywą maszynową 2006/42/WE?

Odpowiedź:

Ponieważ maszyna została poddana ocenie zgodności z dyrektywą maszynową 98/37/WE, nie ma konieczności wykonania ponownej oceny zgodności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl