Znak CE

W maszynie (wyprodukowanej w roku 1991) bez znaku CE musi zostać wbudowany wyłącznik awaryjny. Czy konieczne jest wystawienie nowej deklaracji zgodności?

Jeśli zmiana dotyczy tylko podwyższenia bezpieczeństwa i nie wprowadzono żadnych innych zmian, wówczas nie uznaje się tej zmiany za znaczącą. W związku z tym nie ma konieczności przeprowadzania procedury oceny zgodności. Jednak konieczne jest spełnienie wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle, zamieszczonych w Załączniku I.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?