Znak CE

Czy maszynę skonstruowaną przed rokiem 1995 i w związku z tym nieposiadającą znaku CE można sprzedać? Jakie dokumenty należy wówczas dostarczyć?

Tak, zakładając, że maszyna jest sprzedawana w ramach Unii Europejskiej i jest nadal w nienaruszonym stanie. Nowy operator musi tylko przeprowadzić ocenę zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa (w Niemczech lub w innych krajach UE zgodnie z lokalnymi przepisami).

Instrukcja obsługi musi zostać dołączona do maszyny, jako element dokumentacji.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?