Polska | polski

Znak CE

Jak powinna wyglądać deklaracja zgodności WE (wzór)?

Nie ma określonych przepisów dotyczących wyglądu deklaracji zgodności WE. Producent ma dowolność wyboru wyglądu, jednak treść musi być zgodna z wymaganiami dyrektywy maszynowej.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl