Polska | polski

Znak CE

Czy deklaracja zgodności musi być zawsze opatrzona podpisem?

Tak, na każdej deklaracji zgodności WE wymagany jest podpis. Jednakże nie musi być to koniecznie podpis odręczny, w szczególności w przypadku produkcji seryjnej. Zgodnie z zarządzeniem Europejskiego komitetu maszynowego, wszystko, co jest niezbędne dla deklaracji zgodności WE to „podpis osoby upoważnionej przez producenta lub jego prawnego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie Wspólnoty Europejskiej”. W tym kontekście ważne jest, aby niemożliwe było sfałszowanie deklaracji zgodności opatrzonej podpisem maszynowym.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl