Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Instalację oczyszczania ścieków wyposażono w przenośnik. Jest on ustawiony w pobliżu prasy wyposażonej w układ awaryjnego zatrzymania. Czy przenośnik może posiadać oddzielny układ wyłącznika awaryjnego.

Pytanie:

... Jak zaznaczyć, że wyłącznik awaryjny w szafie sterowniczej nie należy do prasy? Odległość do włazu serwisowego na prasie wynosi około 2 metrów.

Odpowiedź:

Szczegółowej odpowiedzi można udzielić tylko po przeanalizowaniu sytuacji na maszynie.

Na ogół można jednak stwierdzić, że w takim przypadku operator instalacji musi przeprowadzić ocenę zagrożenia zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w przemyśle (dokument BetrSichV). Konieczne jest również uwzględnienie wyłącznika awaryjnego.

Wysoce prawdopodobne jest, że wyłącznik awaryjny nie musi być obowiązkowo włączony do układu. Jeśli istnieje jakiekolwiek ryzyko wystąpienia niejednoznacznej sytuacji, konieczne jest odpowiednie oznakowanie wyłącznika awaryjnego, aby wykluczona została możliwość pomyłki.
W opisanym przypadku stanowisko robocze prawdopodobnie nie jest nieustannie wykorzystywane, w jego obszarze wykonywane są wyłącznie czynności konserwacyjne, w związku z czym wspomniane oznakowanie nie jest konieczne.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?