Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jaka norma/regulacja zawiera informacje o zabezpieczeniu włazu serwisowego?

Pytanie: Czy wystarcza, gdy właz serwisowy jest montowany za pomocą śrub (z łbem sześciokątnym) lub czy konieczne jest również zainstalowanie kratki ochronnej?

Odpowiedź: Bez względu na to, czy właz serwisowy lub drzwi są chronione przez czujnik monitorowania ich położenia, czy też przez inną konstrukcję, ocena ryzyka jest warunkiem podstawowym.
Niezbędne jest wcześniejsze wyjaśnienie, jak częsta jest potrzeba otwierania włazu lub drzwi ochronnych, jakie istnieją zagrożenia i czy może zostać wdrożone odpowiednie rozwiązanie projektowe.
Po wyjaśnieniu tych kwestii, można określić rodzaj zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wynikające z projektu musi być zrealizowane w taki sposób, aby otwarcie możliwe było przy użyciu specjalnego narzędzia, które nie generuje żadnych dodatkowych zagrożeń.

Tam, gdzie rozwiązanie wymaga uwzględnienia podzespołów bezpieczeństwa, konieczne jest wyjaśnienie następujących problemów:
- Jaki jest poziom bezpieczeństwa PL?
- Czy niebezpieczne ruchy grożą zbyt dużymi przemieszczeniami?
- itd.

Dyrektywę maszynową 2006/42/WE i normę PN-EN ISO 12100 należy traktować jako element oceny ryzyka.

Właz serwisowy lub drzwi ochronne opisane są w następujących normach:

PN-EN ISO 14119
PN-EN 953

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl