Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy w instrukcji obsługi obowiązkowe jest stosowanie tych samych kolorów symboli jak wykorzystywane na maszynie?

Zgodnie z dyrektywą maszynową nie jest obowiązkowe używanie w instrukcji kolorów kodowania identycznych z użytymi na maszynie. Jednak, co jest istotne, instrukcja wyjaśnia piktogramy/symbole w sposób łatwo zrozumiały dla każdego operatora. Standardowy wyświetlacz na maszynie oraz instrukcje są elementami maszyny. Gdyby funkcjonowanie maszyny było zrozumiałe bez kodowania kolorami, wówczas nie byłoby ono potrzebne. Dlatego też kolor lub każdy inny sposób rozróżnienia jest absolutnie niezbędny.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?