Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Zespół maszyn/odpowiedzialność za zgodność z dyrektywami/istotna zmiana?

Trwa modernizacja instalacji oczyszczania ścieków w firmie realizującej galwanizowanie. W skład instalacji wchodzą różne zbiorniki (niektóre z mieszadłami), komorowa prasa filtracyjna, różne pompy i zawory, a także elementy pomiarowe badające prędkość przepływu, poziom wypełnienia, temperaturę, wartość pH i jedna współdzielona szafa sterownicza. Należy wymienić różne pompy, komorową prasę filtracyjną, technologię pomiarową i kompletny system sterowania. Technologia pomiarowa i automatyzacja, w tym szafa sterownicza pochodzą od jednego dostawcy. Budowę instalacji realizuje klient - wraz z dostawcą komorowej prasy filtracyjnej.

Pytanie 1 Czy modernizowana aplikacja stanowi „zespół maszyn”?
Pytanie 2 Jeśli tak, to kto jest producentem i kto jest odpowiedzialny za zgodność z dyrektywami?
Pytanie 3 Czy modernizacja stanowi „istotną zmianę”, co oznacza, że instalację należy traktować jako zupełnie nową?

Odpowiedzi:

Odnośnie do pytania 1) Instalacje galwanizacji są objęte dyrektywą maszynową. Ponieważ procesy są połączone, opisany przypadek nie stanowi zespołu maszyn.

Odnośnie do pytania 2) Każdy producent maszyny jest odpowiedzialny za zapewnienie, że maszyna ukończona, jak również maszyna nieukończona spełniają wymagania dyrektywy maszynowej.

W odniesieniu do ZESPOŁU możliwy jest szereg wariantów:
Pytanie brzmi: co zostało zamówione/uruchomione? Należy to wyraźnie wyjaśnić. Jeśli w umowie nie stwierdza się tego w wyraźny sposób, zatem operator musi pełnić rolę osoby kierującej maszynę na rynek i opatrzyć instalację (lub zespół maszyn) znakiem CE.

Przykład A: Firma otrzymała zlecenie wymiany małego silnika na większy.
Przykład B: Firma otrzymała zlecenie wymiany małego silnika na większy w celu sprawdzenia, czy w odniesieniu do instalacji dokonano istotnej zmiany i (w razie potrzeby) w celu ponownego nadania znaku CE.

W przykładzie A nie jest wyraźnie napisane, kto jest odpowiedzialny za nadanie znaku CE. W takim przypadku prawdopodobnie operator będzie odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań. W przykładzie B jest wyraźnie napisane, kto musi świadczyć tę usługę.

Odnośnie do pytania 3) Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Wymagana jest znajomość konkretnej sytuacji przed i po wprowadzeniu zmiany. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie inspekcji na miejscu. Pomocny może okazać się artykuł interpretujący, autorstwa jednostki certyfikującej BG.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?