Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jaką dokumentację musi dostarczyć klientowi producent wraz z maszyną?

W przypadku każdej maszyny producent musi obowiązkowo dostarczyć klientowi instrukcję oraz deklarację zgodności WE. W przypadku maszyny nieukończonej należy obowiązkowo dostarczyć klientowi instrukcję montażu oraz deklarację włączenia.
Dokumentacja techniczna (która musi być utworzona przed wprowadzeniem produktu na rynek i która obejmuje na przykład ocenę ryzyka) może pozostawać u producenta. Nie ma obowiązku dostarczania jej klientowi. Tym niemniej konieczne będzie zarchiwizowanie tych dokumentów przez producenta na okres dziesięciu lat po skierowaniu produktu na rynek, i okazywanie go na żądanie władz kontrolujących rynek. Ta sama reguła odnosi się do instrukcji obsługi.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?