Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Jak definiuje się „lekkie obrażenie” i „poważne obrażenie”?

Jako projektant muszę przeprowadzić ocenę ryzyka w celu wytypowania urządzeń związanych z bezpieczeństwem. Muszę ocenić występujące zagrożenia i określić ewentualność obrażeń. Mam do czynienia z zagrożeniami, których nie można całkowicie ocenić, ponieważ jest to związane z bezpośrednim dostępem do maszyny pracowników. Pytanie jest następujące: Jaka jest definicja „lekkiego obrażenia” i „poważnego obrażenia”, jeśli mają od tego zależeć niektóre technologie bezpieczeństwa?

Przy wyborze środków ochronnych można posłużyć się grafem ryzyka przedstawionym w normie PN-EN ISO 13849-1.
Klasyfikacja stopnia obrażenia dokonuje rozróżnienia pomiędzy

S1: obrażenie lekkie (zazwyczaj odwracalne);
to znaczy każde obrażenie, które można całkowicie wyleczyć, niepowodujące żadnych dodatkowych symptomów ani uszkodzeń. Na przykład: zadrapania, stłuczenia, mniejsze rozcięcia itd.

i S2: poważne (zazwyczaj nieodwracalne), wraz ze skutkiem śmiertelnym;
to znaczy obrażenia nieuleczalne. Na przykład: utrata kończyn, nieodwracalne zmiażdżenie, utrata wzroku, obrażenia ze skutkiem śmiertelnym.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?