Polska | polski

Bezpieczeństwo operacyjne

Czy półautomatyczna podtorowa obrabiarka kołowa może pracować bez nadzoru? Czy istnieją wytyczne, jak blisko w stosunku do maszyny może znajdować się operator?

Dyrektywa maszynowa ma zastosowanie w odniesieniu do maszyn kierowanych na rynek po roku 1995. W dyrektywnie maszynowej wyszczególnione są wymagania dotyczące maszyn.
Znajduje się wśród nich zapis dotyczący konieczności przeprowadzenia oceny ryzyka.
Powinna ona określać na przykład zagrożenia generowane przez maszynę, wszelkie środki zmniejszenia ryzyka, wartości graniczne maszyn i ich przeznaczenie.
Musi określać także wymagania odnośnie do środowiska roboczego maszyny, a także wszelkie potrzeby dotyczące przebywania operatora przy maszynie.

Maszyny skierowane na rynek przed rokiem 1995 muszą spełniać co najmniej wymagania zamieszczone w Załączniku 1 BetrSichV.
Załącznik 1 określa minimalne wymagania dotyczące sprzętu roboczego.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl