Bezpieczeństwo operacyjne

Klient z Ameryki Łacińskiej/producent z Ameryki Północnej: Kim jest osoba wprowadzająca maszynę na rynek, gdy producent maszyny dostarcza ją bezpośrednio do miejsca przeznaczenia na terenie Unii Europejskiej?

Pytanie: Klient z Ameryki Łacińskiej kupuje maszynę od producenta z Ameryki północnej i zamierza eksploatować tę maszynę na terenie Unii Europejskiej. Kim jest osoba wprowadzająca maszynę na rynek, gdy producent maszyny dostarcza ją bezpośrednio do miejsca przeznaczenia na terenie Unii Europejskiej?

Jeśli maszyna została zamówiona u producenta z podaniem miejsca instalacji na terenie Unii Europejskiej, wówczas jej producent jest również osobą wprowadzającą tę maszynę na rynek i w związku z tym musi wyznaczyć na terenie Unii Europejskiej upoważnionego przedstawiciela (patrz niżej).

Jeśli jednak w umowie zaznaczono, że maszyna ta ma być dostarczona do klienta z Ameryki Północnej (bez informacji, że miejscem instalacji ma być Unia Europejska), wówczas to klient jest osobą wprowadzającą maszynę na rynek i gdy maszyna będzie przedmiotem importu, to on musi wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej.

Upoważniony przedstawiciel w trakcie importowania do UE: Jeśli ma on siedzibę poza UE, podczas importowania maszyny do UE producent/osoba wprowadzająca maszynę na rynek musi wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela (osobę lub instytucję) na terenie Unii Europejskiej. Przedstawiciel musi spełnić zobowiązania producenta obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. Może nim być importer mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?