Bezpieczeństwo operacyjne

Jakie kwalifikacje daje uzyskanie tytułu „Certified Machinery Safety Expert”?

Szkolenie CMSE – Certified Machinery Safety Expert – kompleksowo omawia kwestie dotyczące bezpieczeństwa maszyn. Szkolenie to dostarcza niezbędnej wiedzy technicznej - od zagadnień legislacyjnych, norm i technik zabezpieczania po szczegółowy przegląd obszarów bezpieczeństwa funkcjonalnego. W jego trakcie uczestnicy poznają szczegółowo proces: od analizy ryzyka przez tworzenie analizy ryzyka, aż po prawidłową procedurę kierowania instalacji i maszyn na rynek.


Program szkolenia zawiera następujące bloki tematyczne:
Moduł 1: Wprowadzenie do bezpieczeństwa: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa, zapoznanie z istotnymi przepisami związanymi z bezpieczeństwem, odpowiedzialność pracodawców i projektantów.
Moduł 2: Bezpieczeństwo maszyn i bezpieczeństwo pracowników: Prawodawstwo odnoszące się do maszyn, stosowanie dyrektywy w sprawie sprzętu roboczego, znakowanie CE
Moduł 3: Ocena ryzyka: Ocena ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100, metodologie oceny ryzyka
Moduł 4: Zabezpieczenia mechaniczne: Bezpieczeństwo elektryczne i jego elementy, analiza podzespołów bezpieczeństwa, wymagania i zastosowanie
Moduł 5: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania: Specyfikacje bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN ISO 13849-1, weryfikacja i walidacja zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-2, środki i wdrożenie norm PN-EN ISO 13849-1; PN-EN 62061; PN-EN ISO 4413 (systemy hydrauliczne) i PN-EN ISO 4414 (systemy pneumatyczne)


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cmse.com

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?