Znajomość norm

Kiedy zachodzi potrzeba wykonania wymuszonej dynamizacji?

Obowiązująca w odniesieniu do każdej maszyny ocena ryzyka określa, czy konieczne jest wykonanie wymuszonej dynamizacji.
Jeśli z powodów technicznych nie jest możliwe ciągłe monitorowanie stanu części systemów sterowania, wówczas zachodzi konieczność przeprowadzenia wymuszonej dynamizacji.

Przykład: Hamulce silnika na ogół nie dysponują niezawodnymi wyjściami półprzewodnikowymi w odniesieniu do stanu hamulców „otwarte/zamknięte”. Tak więc w przypadku, gdy jeden kanał 2-kanałowego systemu przytrzymującego jest realizowany z użyciem hamulców silnika, wówczas w miarę wykrywania błędów hamulca silnika wykorzystuje się wymuszoną dynamizację (cykliczny test hamulców).

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?