Znajomość norm

Czy prawidłowe jest stwierdzenie, że nie ma konieczności podejmowania żadnych dodatkowych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed ściśnięciem, jeśli prędkość podnoszenia sterowanego ręcznie podnośnika koszowego jest nieduża?

Czy prawidłowe jest stwierdzenie, że nie ma konieczności stosowania żadnych dodatkowych środków bezpieczeństwa (ogrodzenia zabezpieczającego, kurtyny świetlnej, krawędzi wrażliwych na nacisk) w celu ochrony przed zmiażdżeniem związanym z przemieszczaniem się w dół lub w górę ruchomego ładunku, jeśli prędkość podnoszenia obsługiwanego ręcznie podnośnika koszowego jest nieduża (wartość graniczna: 2 m/min)? Czy istnieje odpowiednia norma typu C (np. norma PN-EN 1570 dotycząca podnośników stołowych)?

Dla urządzenia podnoszącego konieczne jest sporządzenie oceny ryzyka. Urządzenie podnoszące musi zostać zbudowane i zabezpieczone z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Jeśli urządzenie podnoszące spełnia wymagania normy PN-EN 1570-1, wówczas konieczne jest zastosowanie tej normy.


Dalsze informacje:

Wprowadzenie do bezpieczeństwa maszyn: Ocena ryzyka

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?