Znak CE

Gdzie można znaleźć aktualny przewodnik dotyczący dyrektywy maszynowej i do kogo jest głównie skierowany?

Nowa dyrektywa maszynowa 2006/42/WE obowiązuje od grudnia 2009 roku. Podczas debaty na temat zmodyfikowanej dyrektywy maszynowej w Radzie i Parlamencie Europejskim Komisja uzgodniła sporządzenie nowego przewodnika do stosowania tej dyrektywy.

Przewodnik ten jest przeznaczony dla wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie dyrektywy maszynowej, takich jak na przykład producenci, dystrybutorzy i importerzy maszyn. Jest on pomocny w spójnym interpretowaniu i stosowaniu dyrektywy maszynowej w całej Europie i zawiera wyjaśnienia dotyczące koncepcji i wymagań. Są w nim również informacje o innych regulacjach obowiązujących w UE związanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.

Niemieckie wydanie „Przewodnika dotyczącego stosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE - 2. wydanie 2010” powstało we współpracy z Austrią i Szwajcarią i dostępne jest od roku 2011.

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/guide-appl-2006-42-ec-2nd-201006_de.pdf

Gdzie można znaleźć przewodniki do różnych dyrektyw?

http://ec.europa.eu/geninfo/query/search_de.html 

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?