Polska | polski

Znak CE

Kto jest upoważnionym przedstawicielem na mocy dyrektywy maszynowej?

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE jest to osoba, która otrzymała od producenta upoważnienie do wykonywania w jego imieniu całości lub części zobowiązań i formalności związanych z tą dyrektywą.

Za osobę upoważnioną można uważać każdą osobę fizyczną lub prawną zamieszkałą lub posiadającą siedzibę na terenie Wspólnoty Europejskiej. Podstawą jest pisemne upoważnienie wystawione przez producenta.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl