Znak CE

Deklaracja zgodności WE wymaga wymienienia osoby upoważnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej. Czy osoba ta musi być zatrudniona przez producenta?

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE nie mówi o tym, że warunkiem, który musi spełniać osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej, jest zatrudnienie jej przez producenta. Zatem, zasadniczo producent ma swobodę w powierzeniu tego zadania dowolnej osobie, pod warunkiem, że jest to osoba prawna.

Jednakże artykuł 5 (1e) (dotyczący deklaracji zgodności WE) i artykuł 13 (1c) (dotyczący deklaracji włączenia) dyrektywy maszynowej mówią o tym, że muszą być podane nazwisko i adres osoby upoważnionej i że osoba prawna musi mieć siedzibę na terenie Wspólnoty.

Celem tego wymogu jest zapewnienie właściwym organom nadzoru rynku kontaktu do osoby odpowiedzialnej z ramienia producenta na terenie Wspólnoty Europejskiej

Data ostatniej zmiany artykułu: 08.01.2013, 15:35
Autor: Pilz GmbH & Co. KG
Wersja: 1.0

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?