Bezpieczeństwo operacyjne

Czy pracodawca musi potwierdzić wiedzę osób kompetentnych?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w przemyśle (BetrSichV), odpowiedzialność na prawidłowe testowanie maszyn, instalacji i sprzętu roboczego spoczywa na pracodawcy/operatorze instalacji/maszyny. Zawarcie umowy z firmą zewnętrzną nie zwalnia z tej odpowiedzialności. Niemniej jednak w tym przypadku obowiązuje prawo dotyczące zawierania umów. Przed podpisaniem umowy pracodawca powinien zawsze sprawdzić, czy osoba kompetentna dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami oraz dokładnie określić treść i zakres testów zgodnie z dokumentem BetrSichV. W indywidualnych przypadkach może okazać się nawet konieczne przedstawienie odpowiednich dowodów potwierdzających kwalifikacje.

Sytuacja jest odmienna w przypadku specjalistów zatrudnionych w  jednostce kontrolnej (AIB) zgodnie z dokumentem BetrSichV. Specjalistów AIB można traktować jako osoby kompetentne w dziedzinie dotyczącej dokonywanej przez nich aprobaty, bez konieczności przeprowadzania dalszych testów. Akredytowaniem i mianowaniem specjalistów zajmuje się Centralne Biuro Okręgów Federalnych na Rzecz Technologii Bezpieczeństwa (ZLS).

 

Usługi dotyczące bezpieczeństwa świadczone przez firmę Pilz

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?