Polska | polski

Znak CE

Co rozumiemy pod pojęciem: zespół maszyn?

W kategoriach dyrektywy maszynowej 2006/42/WE powołujemy się na termin „Zespół maszyn”, gdy pojedyncze maszyny współdziałają ze sobą lub są połączone w taki sposób, że uważane są za jednostki niezależne.

Oznacza to, że podzespoły instalacji

  • połączone są w sposób pozwalający traktować je jako jedną jednostkę (w szczególności połączoną w jeden zespół);
  • współdziałają jako jeden zespół, to znaczy realizują wspólne zadanie (np. wytwarzają taśmę papierową);
  • są obsługiwane jako zespół (sterowanie wspólne lub wzajemnie połączone);
  • działają jako jeden zespół i tworzą jedną jednostkę w kategoriach bezpieczeństwa.

W rozumieniu dyrektywy maszynowej nie może istnieć „Zespół maszyn”, gdy na przykład cały kompleks zawiera pojedyncze, niezależne maszyny lub podsystemy połączone ze sobą pod względem funkcji i sterowania, ale nietworzące jednej jednostki w odniesieniu do bezpieczeństwa. Występuje to na przykład wtedy, gdy istnieją tylko niewielkie zagrożenia w miejscach połączeń, związane z tymi połączeniami.


1. Związek z produkcją?
Tak Przejdź do 2
Nie Deklaracji zgodności WE i oznakowanie CE pojedynczych maszyn
2. Związek z bezpieczeństwem?
Tak „Zespół maszyn” w rozumieniu dyrektywy maszynowej, deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE dla „Zespołu maszyn”
Nie Deklaracja zgodności WE i oznakowanie CE pojedynczych maszyn.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl