Znak CE

Czy producent instalacji/maszyny jest zobowiązany dostarczyć użytkownikom ocenę ryzyka?

Zgodnie z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE każdy producent instalacji/maszyny zobowiązany jest do sporządzenia oceny ryzyka zgodnie z Załącznikiem I DM. W rozumieniu dyrektywy maszynowej ocena ryzyka stanowi część mechanicznej dokumentacji instalacji/maszyny, a także maszyny nieukończonej. Dokumentację techniczną należy przechowywać w miejscu zawsze dostępnym, aby można ją było natychmiast udostępnić na żądanie odpowiednich władz.


Jednakże ocena ryzyka nie jest dołączona do dokumentacji technicznej dostarczonej przez producenta. Dostarczenie oceny ryzyka musi zostać uzgodnione w umowie.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?