Znak CE

Czy zgodnie z dyrektywą maszynową stara maszyna (zbudowana w roku 1980) musi posiadać znak CE wystawiony po modernizacji?

Aby zagwarantować bezpieczeństwo maszyn, niezbędna jest przede wszystkim ocena, czy w wyniku modernizacji wprowadzona została istotna zmiana na maszynie. Zazwyczaj maszyna jest optymalizowana i modernizowana w celu zwiększenia wydajności, dyspozycyjności i bezpieczeństwa. W takim przypadku nie możemy mówić o wprowadzeniu istotnej zmiany. Tak więc ponowne oznakowanie CE maszyny nie jest obowiązkowe.

Czy w przypadku zwiększenia wydajności nadal zagwarantowane jest bezpieczeństwo maszyny?
Nie można uogólnić stwierdzenia, że modernizacja nie stanowi wprowadzenia istotnej zmiany na maszynie.W przypadku zwiększenia wielkości produkcji w jednostce czasu prawie zawsze oznacza to wzrost wydajności maszyny. W takim przypadku konieczne jest zweryfikowanie, czy istniejące środki ochrony gwarantują bezpieczeństwo maszyn. W przeciwnym razie może to oznaczać wprowadzenie istotnej zmiany na maszynie.

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn
Nawet jeśli modernizacja nie oznacza wprowadzenia istotnej zmiany, wciąż konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Ta okoliczność związana jest z wymaganiami zamieszczonymi w Załączniku 1 do Niemieckich przepisów dotyczących bezpieczeństwa w przemyśle (BetrSichV), które obowiązują każdego operatora maszyny. Należy mieć to na względzie podczas przeprowadzania modernizacji maszyny.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?