Polska | polski

W jaki sposób można wyeliminować przerwy w połączeniu USB z PNOZmulti?

Zgłaszano problemy dotyczące stabilności komunikacji USB i PNOZmulti. Mogą one wynikać z nieprawidłowej synchronizacji pomiędzy sprzętem a programem PNOZmulti Configurator (w przypadku wykorzystania standardowego sterownika USB systemu operacyjnego Windows).

Natychmiastowe czynności:

  • Upewnij się, wykorzystujesz właściwy kabel USB o długości nie większej niż 3 metry. Im krótszy kabel, tym lepsza jest ochrona przez zewnętrznymi zakłóceniami.
  • Podłącz ponownie kabel USB
  • Uruchom ponownie program PNOZmulti Configurator
  • Uruchom system operacyjny Windows

Aby przeciwdziałać wystąpieniu takiego problemu, zaleca się stosowanie programu PNOZmulti Configurator wersja 8.1.1 lub wyższa!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl