Sterowniki kompaktowe

Konfigurowalne systemy sterowania PNOZmulti 2

Jakie są konfigurowalne wejścia/wyjścia w jednostce bazowej PNOZ m B0, z serii PNOZmulti 2?

Jednostka bazowa PNOZ m B0 posiada 20 wejść bezpieczeństwa, z których do 8 można skonfigurować jako wyjścia standardowe. W uzupełnieniu do 4 półprzewodnikowych wyjść bezpieczeństwa sterownik posiada również 4 wyjścia półprzewodnikowe, które można skonfigurować jako wyjścia standardowe lub jako wyjścia dla impulsów wyjściowych.

Żądaną funkcję dla każdego z tych konfigurowalnych wejść/wyjść można przypisać w programie PNOZmulti Configurator. Na przykład wyjścia standardowe są odpowiednie dla komunikatów do sterowników wyższego poziomu.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?