Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Programowalne sterowniki kompaktowe

Dlaczego w narzędziu programowym PNOZmulti Configurator wymagane są trzy hasła?

Ochrona hasłem na trzech różnych poziomach umożliwia zróżnicowany dostęp:

  • Poziom 1: Hasło umożliwia wprowadzanie i zapisywanie zmian.
  • Poziom 2: Hasło umożliwia podgląd programu, jednak nie pozwala na wprowadzanie zmian.
  • Poziom 3: Hasło umożliwia zmiany w niektórych blokach, które można wciąż dostosowywać na przykład podczas rozruchu.

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl