Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti Mini

Co oznacza litera T w symbolu jednostki bazowej PNOZ mm0p?

Jest to wersja sterownika odpowiednia dla zwiększonego zakresu temperatury. Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia został poszerzony z 0 - 60°C do -25 - 60°C. Zapewniono również odporność na niektóre gazy korozyjne oraz dopuszczono tymczasowe skraplanie.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl