Polska | polski

Sterowniki kompaktowe

Konfigurowalne sterowniki PNOZmulti Mini

Jaka jest różnica pomiędzy jednostkami bazowymi PNOZ mm0.1p a PNOZ mm0.2p?

  • PNOZ mm0.2p jest wyposażony we wbudowany interfejs Multi-Link umożliwiający bezpośrednie połączenie z innymi jednostkami bazowymi PNOZmulti.
  • W tym celu w jednostce bazowej PNOZ mm0.1p należałoby wykorzystać bezpieczny moduł PNOZ mml1p Multi-Link.
  • Jednostki bazowe PNOZ mm0p oraz PNOZ mm0p -T są samodzielne, to znaczy niemodułowe, i nie można ich rozbudowywać.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl